29 sierpnia 2023 roku w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie starosta Tomasz Marzęda wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Akty mianowania otrzymali:

- Katarzyna Nicpoń, Patrycja Walenciuk i Sylwia Krakowiak - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie

- Elżbieta Puszkarska i Magdalena Sobich - Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

- Eliza Gajownik, Jarosław Lemieszek i ks. Sebastian Natoniewski - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

- Paweł Ciszewski, Iwona Szymula i Jerzy Zglejszewski - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju.

W uroczystości uczestniczyli: członkowie zarządu: Lucjan Mileszczyk, Ryszard Wójcik, Jan Zaworski oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu – Krzysztof Karczmarz.