6 września miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców Lubartowa - więźniów Pawiaka zamordowanych w Auschwitz. W uroczystości uczestniczył starosta Tomasz Marzęda.