Po mszy świętej uczestnicy dożynek udali się do ostrowskiego parku miejskiego, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Starosta Tomasz Marzęda wspólnie z burmistrzem Józefem Gruszczykiem i proboszczem Stanisławem Kluska podzielili chleb dożynkowy upieczony ze zboża z tegorocznych zbiorów.