19 września w Nowym Uścimowie odbyło się spotkanie informacyjne Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z mieszkańcami i właścicielami gruntów ze wsi Maśluchy i Nowy Uścimów. W spotkaniu uczestniczył starosta Tomasz Marzęda, który jest odpowiedzialny za formalne postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie scaleniowe.

O korzyściach płynących z procesu scaleniowego informowali Bartosz Czech, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oraz Zbigniew Bojanowski, Geodeta Powiatowy.

 

Więcej informacji o scaleniach można uzyskać na stronie wojewódzkiego biura geodezji:

https://wbglubelskie.pl/dlaczego-scalamy-nasze-grunty/