W czwartek 28 kwietnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się   szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył starosta Tomasz Marzęda. Obecny był również senator Stanisław Gogacz. Tematem szkolenia było przygotowywanie wniosków do projektów m.in. „Równać szanse” i „Partnerstwo dla książki”. Uczestnicy opowiadali również o programach realizowanych we własnych bibliotekach.