Kolejne środki zostały pozyskane dla Powiatu Lubartowskiego, tym razem z projektu pn. „Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej”, w ramach dostosowania do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Program realizowany będzie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi 540 855,00 zł.

W ramach projektu przewidywane jest uruchomienie mobilnego biura doradztwa klimatycznego dla obszaru Powiatu Lubartowskiego. Jego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu edukacyjno – informacyjnego oraz ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy, prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie wyzwań klimatycznych i środowiskowych dedykowanego różnym grupom odbiorców (w tym m.in: młodzieży, seniorom, właścicielom budynków, przedsiębiorcom i inwestorom). oraz uwzględniać i wykorzystywać różnorodne narzędzia edukacji i komunikacji w tym promocja projektów termomodernizacyjnych, możliwości zastosowania pomp ciepła i instalacji OZE, a także zagospodarowania wód opadowych i wtórnego wykorzystania.

Umowę z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego odebrał dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego starosta Tomasz Marzęda.