19 października w siedzibie Starostwa Powiatowego pod dokumentem złożyli swoje podpisy starosta Tomasz Marzęda, wicestarosta Jacek Pożarowszczyk i Wójt Gminy Firlej Grzegorz Siwek . Dzięki współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym możliwe jest dokładne rozpoznanie lokalnych potrzeb i wybór najbardziej pilnych i potrzebnych inwestycji realizowanych przy wsparciu starostwa. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 2 miliony złotych. Remont tego odcinka drogi zakończy się jeszcze w tym roku.