8 listopada nastąpił techniczny odbiór 400-metrowego odcinka drogi w Majdanie Kozłowieckim. Wartość robót wyniosła ponad milion złotych. Za tę kwotę została wykonana nawierzchnia z mas bitumicznych o szerokości 5,5 m. Utwardzono pobocza oraz wykonano zjazd w drogę wewnętrzną Lasów Państwowych. Na drodze pojawiły się nowe znaki pionowe i poziome. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i widoczność na tym terenie zostały usunięte krzewy i drzewa.