13 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku - PZL Świdnik. Umowę podpisali Jacek Libucha – prezes zarządu oraz Dorota Bułgajewska- Muzyka – dyrektor RCEZ.

Porozumienie o współpracy ma na celu zacieśnienie relacji pomiędzy RCEZ a zakładem oraz objęcie patronatem wybranych profili kształcenia, zwłaszcza tych które są związane z mechaniką lotniczą. Projekt współpracy zakłada także program konferencji, szkoleń prowadzonych w szkole i praktyk zawodowych na terenie świdnickiej fabryki oraz program stażowy w przemyśle lotniczym dla najzdolniejszych absolwentów RCEZ.

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele obu partnerskich stron. Szkołę reprezentowali wicedyrektor Eliza Gajownik, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Jarosław Lemieszek oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Andrzej Rysiowski i Łukasz Najda wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej klasa 5TEMa.