grafika na www pop

 

Wzmagający się kryzys klimatyczny wywołuje coraz większe zaniepokojenie na całym globie. W odpowiedzi na te niepokojące tendencje, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, we współpracy z norweskim partnerem Newschool z Oslo, rozpoczyna kolejny etap innowacyjnego projektu "Logika Ekologii". Druga edycja tego przedsięwzięcia, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubartowie,  stanowi ważny krok w edukacji oraz zaangażowaniu młodych ludzi w wyzwania związane z ochroną środowiska.

Zadaniem projektu "Logika ekologii" jest nie tylko zwiększenie świadomości dotyczącej problemów ekologicznych, lecz także rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wśród młodzieży. Poprzez serię lekcji, spotkań z lokalnymi decydentami oraz tworzenie konkretnych projektów adaptacyjnych, inicjatywa ta stawia sobie za cel wyrównanie ścieżek myślowych młodych ludzi do zrozumienia i aktywnego angażowania się w kwestie ekologiczne.

W trwającym semestrze przeprowadzane są lekcje dotyczące kwestii ekologicznych oraz spotkania z przedstawicielami samorządu. Ponadto, projekt zakłada stworzenie prototypowego planu adaptacyjnego lub mitygującego zmiany klimatu w regionie.

Celem "Logiki ekologii" jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia wśród młodzieży na temat rozwiązań ekologicznych i ochrony środowiska. Planowane zajęcia dotkną globalnych i lokalnych zagadnień związanych ze zmianami klimatu oraz wpływem codziennych decyzji na środowisko, nie tylko lokalnie, lecz także globalnie.

Spotkania z samorządowcami mają za zadanie zaznajomienie uczniów z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz identyfikacją problemów środowiskowych w regionie.

Całość działań ma przygotować grunt pod stworzenie innowacyjnego projektu mającego na celu rozwiązanie lokalnych problemów środowiskowych. Wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie realnego projektu do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Ważnym elementem projektu jest udział w lokalnej debacie, włączającej mieszkańców, samorządy i organizacje społeczne. Inicjatywa ma na celu aktywizację młodzieży do podejmowania działań obywatelskich na rzecz ochrony środowiska naturalnego, stanowiącego nasze najcenniejsze dobro.

Projekt „Logika ekologii” finansowana jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

"Logika ekologii" to nie tylko program edukacyjny, lecz również manifest zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie lepszej przyszłości dla planety. Krok po kroku, poprzez zdobytą wiedzę i inspirację, młodzi ludzie stają się ambasadorami zmian, wprowadzającymi nowe pomysły i rozwiązania, które mogą mieć realny wpływ na ochronę naszego środowiska.

Nasz projekt nie kończy się na salach lekcyjnych czy debatach samorządowych. To inicjatywa, która przekształca się w działanie społeczne, zrzeszające mieszkańców, decydentów i organizacje wokół wspólnego celu - dbania o naszą planetę. Poprzez propagowanie świadomych wyborów i rozwiązań ekologicznych, ma szansę na istotny wpływ na lokalne społeczności i otoczenie. To właśnie młodzi ludzie, wyposażeni w wiedzę, determinację i zrozumienie, stanowią nadzieję na lepsze jutro dla naszego środowiska.

Więcej informacji na: https://pcyf.org.pl/programy/realizowane/logika-ekologii/aktualnosci-2

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży