10 stycznia w sali widowiskowej PMDK odbyło się spotkanie informacyjne dla strażaków ochotników w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Lubelskie wspiera OSP”. Spotkanie otworzył starosta Tomasz Marzęda. Założenia programu przedstawił Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego: wiceprzewodniczący Marek Wojciechowski i radna Agnieszka Kaczyńska oraz samorządowcy i przedstawiciele OSP.