Środki, o które można się ubiegać będą przyznawane na zadania z zakresu:

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

- ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu;

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły konkursów dostępne pod adresem:

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/?id=53&action=details...

 

1 konkurs ZP