Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych na konferencję „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne" , która odbędzie się 8 lutego br. o godz. 10:00 w Dworku Helena w Porosiukach k. Białej Podlaskiej.

Podczas konferencji zostaną omówione m. in.:

- zasady wpisywania na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- certyfikacja produktów regionalnych, ich wykorzystanie w zbiorowym żywieniu,

- możliwość sprzedaży własnych wyrobów,

- systemy jakości UE oraz polskie, dzięki którym można pozyskać środki finansowe na promocje swoich wyrobów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego br. pod nr tel. 81 4416 802 lub 81 4416 538. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

zapNkon