22 marca w Sali Rycerskiej w starostwie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wręczyli druhom promesy na zakup wyposażenia jednostek. W powiecie lubartowskim aż 65 jednostek OSP uzyskało dofinasowanie na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Głównym celem konkursu „Lubelskie wspiera OSP” jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.

We wtorek 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. Pieniądze trafią do 1210 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.