1 dorklim

 

FEL logotyp kolor poziom

W poniedziałkowe przedpołudnie w PMDK-u odbyła się konferencja informacyjno - edukacyjna „Doradztwo klimatyczne”. Udział w niej wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy oraz młodzież i nauczyciele lubartowskich szkół średnich.
W trakcie lubartowskiego sympozjum tematyczne prelekcje wygłosili:

- Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

- dr Krzysztof Siwek z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- dr hab. Stanisław Chmiel, profesor UMCS, kierownik katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- Kajetan Kośćik, koordynator w zespole doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uczestników spotkania powitał oraz słowo wstępne, a także podsumowania konferencji wygłosił Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

„Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobiegania powodziom i suszy”.