26 kwietnia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej abiturienci odebrali świadectwa dojrzałości i tym samym zakończyli rok szkolny. Teraz przed młodzieżą egzaminy maturalne, które rozpoczną się już 7 maja.