3 maja odbyły się lubartowskie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wziął w nich udział starosta Tomasz Marzęda, radni powiatowi, samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb  i mieszkańcy powiatu.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku zwana powszechnie Konstytucją 3 Maja regulowała ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Celem uchwalenia konstytucji była chęć zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Po 14 miesiącach, po przystąpieniu króla do targowiczan, konstytucja straciła ważność. 23 listopada 1793 roku sejm grodzieński uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, ogromny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli.