9 maja 2024 r. w Centrum Kultury w Lublinie, w związku z obchodami Dnia Europy oraz udziałem Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, odbyło się spotkanie inicjujące zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego.

Staraniom o tytuł ESK 2029 przyświeca idea Re:union, której punktem wyjścia jest odwołanie do Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jednak perspektywa historyczna to jedynie zachęta do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, przy jednoczesnym działaniu w idei synergii i współpracy, czyli wartościach kluczowych dla Unii Europejskiej. Idea Europejskiej Stolicy Kultury jest traktowana, przez organizatorów, jako punkt wyjścia do namysłu nad połączeniem we wspólną koncepcję współpracy: miast, gmin i powiatów wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele władz miast, gmin, powiatów oraz środowisk kulturalnych Lubelszczyzny. Głównym celem spotkania było zawiązanie realnej sieci regionalnej i zapoczątkowanie trwałej współpracy kulturalnej w ramach Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego. Podpisanie przez sygnatariuszy akcesji do projektu było najbardziej  uroczystym punktem środowego Kongresu.

Władze samorządowe oraz jednostki kultury powiatu lubartowskiego reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Karczmarz, dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz oraz rzecznik prasowy starostwa Krzysztof Dudziński. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego uczestniczyły również delegacje z miasta i gminy Lubartów oraz gm. Kamionka na czele z ich włodarzami: burmistrzem Karolem Ługowskim, burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem i wójtem Jarosławem Budką.