16 maja w lubartowskim szpitalu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie a Samodzielnym Publicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Przewiduje ono współdziałanie obu placówek w celu zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowych usług medycznych. Porozumienie podpisali Michał Szabelski - dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz Artur Szczupakowski - dyrektor SP ZOZ w Lubartowie. W spotkaniu uczestniczyli również dr n. med. Jan Siwiec – z-ca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, lek. med. Piotr Chęć - z-ca dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Lubartowie oraz starosta Jan Sławecki. Podpisana umowa jest przypieczętowniem już istniejącej współpracy ale też otwarciem na nowe obszary współdziałania.  Pacjenci z powiatu lubartowskiego będą w znacznie szybszym tempie uzyskiwali wysokospecjalistyczne konsultacje i porady w największym szpitalu w naszym rejonie posiadającym znakomitą bazę zarówno naukową, dydaktyczną jak i medyczną.