Dnia 28 czerwca 2024 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kocku spotkanie edukacyjne  z zakresu neutralności klimatycznej skierowane do mieszkańców Gminy Kock. Doradcy klimatyczni przedstawili praktyczne wskazówki służące ograniczeniu zużycia energii, poprawy jakości powietrza, racjonalnego gospodarowania wodą oraz wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł – min. elektrownie wiatrowe. Podczas dyskusji omawiano możliwości dofinansowania zakupu efektywnego źródła ciepła, termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Spotkanie odbyło się  w ramach projektu pn. Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyło 15 osób.

Głównym celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego oraz osiągnięciu neutralności klimatycznej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

IMG 0282IMG 0284IMG 0293

 

FEL logotyp kolor poziom