Ewa Misztal - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, iż w związku z zaistniałym stanem epidemii COVID – 19, organizacja szkoleń grupowych wynikających z Planów szkoleń grupowych na 2020 rok została przełożona na II półrocze 2020 roku.

Planowane są szkolenia grupowe z podziałem na grupy wiekowe:


I. Dla osób do 30 roku życia:
1. „Operator koparko – ładowarki kl. III uprawnień wszystkie typy i koparki jednonaczyniowej kl. III uprawnień” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin;
2. „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszana do kat. C, C+E” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin;
3. „Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państwowym” dla 8 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin;
4. „Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym i modułem stylizacji paznokci” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin;
5. „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL BASE” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lubartów;
6. „ADR przewóz materiałów niebezpiecznych - kurs podstawowy i specjalistyczny na cysterny wraz z uprawnieniami UNO wg kl. 2 i 3 ADR” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin.

 

Szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

Finansujemy szkolenia w ramach przyznanego bonu szkoleniowego realizowanego na podstawie złożonego wniosku przez bezrobotnego pod warunkiem uprawdopodobnienia przez niego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Do końca sierpnia kwota bonu szkoleniowego wynosi maksymalnie 5 331,47 zł, od września ulegnie zmianie. W ramach przyznanego bonu szkoleniowego mogą być sfinansowane koszty: należne instytucji szkoleniowej, wymaganych badań, przejazdu na szkolenie lub zakwaterowania.

 

II. Dla osób po 30 roku życia:
1. „Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem państwowym” dla 4 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lublin,
2. „Księgowość komputerowa z egzaminem ECDL BASE” dla 10 osób bezrobotnych, miejsce szkolenia: Lubartów.

 

Szkolenia indywidualne

Dodatkowo finansujemy szkolenia indywidualne w różnych kierunkach, realizowane na podstawie złożonego wniosku przez osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem celowości danego szkolenia.

Wszystkie szkolenia organizowane przez PUP w Lubartowie dają absolwentom, po zdaniu przez nich egzaminów, konkretne uprawnienia zawodowe wymagane na lokalnym rynku pracy oraz na terenie kraju.

 

Stypendium szkoleniowe

Wszystkim uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona jest od liczby godzin szkolenia, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie oraz sfinansowanie wymaganych badań.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP w Lubartowie
oraz pod numerem telefonu 81 – 852 – 65 - 43.