Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Szymona Tomaszewskiego

Ksiądz Szymon Tomaszewski w latach 1920 – 1950 był administratorem pa-rafii w Firleju. Był zaangażowany w działalność społeczności lokalnej, między innymi z jego inicjatywy powstała w 1938 r. szkoła w Firleju, dokonał prze-budowy kościoła, był działaczem harcerskim, organizatorem kół młodzieży wiejskiej i prezesem straży pożarnej w Firleju. W czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję kapelana IV Rejonu AK Firlej – Luszawa. Jako polski patriota i kapłan w swoim życiu kierował się ideą miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Narażając własne życie przez lata okupacji na terenie parafii w Firleju ukrywał żydowską rodziną Apelbaumów, która dzięki jego heroicznej postawie przeżyła wojnę. Ksiądz Szymon Tomaszewski za swoją patriotyczną postawę i działalność konspiracyjną w AK został postawiony przed komunistycznym sądem.

 

Uroczystość odbyła się 25 października w Kościele Parafialnym pw. Przemie-nienia Pańskiego w Firleju, a jej inicjatorem było Koło Historyczne AK z Firleja. Przy organizacji tej uroczystości, współpracował Sebastian Szymczak - uczeń klasy I Technikum Zawodowego RCEZ w Lubartowie, którego tata jest członkiem ww. koła. Dziękujemy za patriotyczną postawę i pamięć o lokal-nych, niezłomnych bohaterach oraz szacunku do historii naszej małej Ojczy-zny.

Materiał filmowy TVP3 Lublin na:
https://www.youtube.com/watch?v=6LvJj_MeG7M