Wystawa - Kierunek Rodzina

Jednym z elementów Kampanii #kierunekrodzina realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie jest autorska wystawa plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze, zlokalizowana wzdłuż alei prowadzącej do Pałacu Sanguszków w Lubartowie, siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

Zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu lubartowskiego do świata rodzinnej pieczy zastępczej, odwiedzenia wystawy osobiście, bądź też bez wychodzenia z domu, na profilu tutejszego Centrum Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

 

Wystawę można oglądać przez cały listopad i grudzień bieżącego roku.

ZAPRASZAMY!!!