Strategia Rozwoju WL

W dniu19. Listopada br. odbyła się wideokonferencja dotycząca projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

 

Udział w niej wzięli: członkowie zarządu województwa (Jarosław Stawiarski, Zbigniew Wojciechowski, Zdzisław Szwed oraz Sebastian Trojak), Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki, Artur Soboń - sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Lech Sprawka - wojewoda lubelski, przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Powiat lubartowski, na konferencji, reprezentowali: Lucjan Mileszczyk - wicestarosta i Michał Rola - sekretarz powiatu.

Projekt strategii oraz wszelkie informacje dotyczące działań związanych a jej opracowaniem dostępne są na stronie internetowej: https://strategia.lubelskie.pl/or