Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Starostwo Powiatowe w Lubartowie otrzyma 6,34 mln zł na dwa zadania.
Pierwsze to budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Ostrowie Lubelskim. Wsparcie wynosi 4 miliony złotych. ZOL to stacjonarny oddział zapewniający całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w domu. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby, aktywizacja i usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki).
Drugie zadanie to remont w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, na które powiat dostanie z funduszu 2,34 mln zł. Przedsięwzięcie polega na "modernizacji instalacji technicznej w szpitalu w Lubartowie celem zabezpieczenia pacjentów szpitala w stały dostęp do wody, energii elektrycznej, tlenu oraz gazów medycznych i technicznych. W tym zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego, zapewnienie rezerwowego buforowego źródła wody.

 

Poza powiatem wsparcie z funduszu otrzyma sześć gmin z naszego terenu, na siedem zadań, są to:
- Gmina Firlej - 1 200 000, na budowę drogi gminnej nr 103295L w miejscowościach Pożarów i Wola Skromowska.
- Gmina Jeziorzany – 600 000, na Park rekreacji "PRZYTOCZNO".
- Gmina Kock – 2 600 000, na projekt pn. mieszkania komunalne w gminie Kock.
- Gmina Niedźwiada – 2 000 000, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło.
- Gmina Ostrów Lubelski – 2 700 000, na przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim.
- Gmina Serniki – 178 000, na termomodernizację budynku komunalnego w m. Nowa Wieś.
- Gmina Serniki - 326 529, na budowę dwóch boisk sportowych.