Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do skorzystania z bonu szkoleniowego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 29 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Więcej na stronie PUP w Lubartowie: https://lubartow.praca.gov.pl/-/13847253-bony-szkoleniowe-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lubartowskim-v-