Ewa Zybała - podpisanie umowy projektu

Starosta Lubartowski – Ewa Zybała złożyła podpis pod umową o dofinansowanie projektu: Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego. Wsparcie w wysokości 3 806 593,09 zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim - reprezentowanym przez Marszałków Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Michała Mulawę - a Powiatem Lubartowskim. Przyznane fundusze trafią do Zespołu Szkół Nr 2 im Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Kocku.