Szpital bogatszy o kolejny sprzęt!

Wielu z nas pamięta fragment, z fraszki Jana Kochanowskiego, mówiący o tym, że wartość zdrowia zaczyna się w pełni doceniać dopiero po jego utracie. Na szczęście, z roku na rok, świadomość tego jak ważne jest zdrowie w życiu człowieka wzrasta. Ludzie coraz chętniej podejmują starania, by poziom ich zdrowia był jak najlepszy. Takie działania podejmują też władze samorządowe naszego powiatu, doposażając szpital.

 

W zeszłym roku starosta Ewa Zybała, złożyła obietnicę, że Starostwo Lubartowskie przekaże na rzecz wsparcia SPZOZ w Lubartowie kwotę 410 759,71 zł. Pomimo panującej epidemii Covid – 19, w dniu 29 stycznia 2021 r. do powiatowej placówki leczniczej została dostarczona ostatnia partia sprzętu zakupiona przez urząd z ww. puli środków. Łącznie zakupiono 84 sztuki różnego rodzaju wyposażenia.

Między innymi sprzęt dla rehabilitacji pacjentów taki jak: aparat do magnetoterapii z wyposażeniem, stoły rehabilitacyjne (12 sztuk), wirówka kończyn górnych oraz wirówka kończyn dolnych, 5 łóżek udarowych, 37 nowoczesnych łóżek dla pacjentów, urządzenia i osprzęt do ćwiczeń, a także fotel ginekologiczny. Oczywiście nie można tez pominąć najdroższego z zakupionych urządzeń, tj. wideobronchoskopu wraz z wyposażeniem.

Z rozmów z personelem medycznym szpitala wynika, iż są bardzo zadowoleni z jakości otrzymanego sprzętu i uważają, że dzięki tym urządzeniem jakość opieki zdrowotnej oraz komfort pacjentów wzrośnie.

Mamy nadzieję, że dzięki szczepieniom i profilaktyce uda wyhamować się rozwój epidemii, a dzięki kolejnym inicjatywom nadal będziemy mogli materialnie wspierać nasz Szpital dla dobra leczonych w nim pacjentów.