Podpisanie umowy o roboty drogowe na terenie gminy Ostrówek

W Starostwie Powiatowym w Lubartowie, w piątek 19 lutego br., nastąpiło oficjalne podpisanie dokumentów niezbędnych do realizacji II etapu postępowania scaleniowego na terenie gminy Ostrówek.

 

Umowa podpisana została w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego w „Projekcie scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 

Objęte umową roboty budowlane związane są z budową i przebudową dróg, obejmują ok. 19 km dróg gruntowych; zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na III kwartał br.

 

W imieniu Starostwa Powiatowego w Lubartowie umowę podpisali starosta Ewa Zybała i członek zarządu Jarosław Budka, a w imieniu PRD Lubartów S.A. prezes zarządu Janusz Białek.