Zakończenie kadencji 2017 – 2021 Powiatowej Rady Rynku Pracy

W spotkaniu podsumowującym działalność Rady Rynku Pracy w Lubartowie uczestniczyli Starosta Lubartowski - Ewa Zybała, członek zarządu powiatu - Jarosław Budka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie - Ewa Misztal, a także ustępujący członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

W imieniu władz powiatu podziękowania członkom Rady za współpracę i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi lokalnego rynku pracy złożyła starosta Ewa Zybała oraz dyrektor Ewa Misztal, która ponadto, w swoim wystąpieniu, podsumowała sytuacje na lokalnym rynku pracy za kadencji ustępującej Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Po przemówieniach ustępujący członkowie Rady otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki.