Wideokonferencja na temat Punktów Szczepień Powszechnych

W dniu 13 kwietnia odbyła się wideokonferencja wojewody Lecha Sprawki na temat sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych z udziałem pracowników starostwa: Artura Szczupakowskiego i Andrzeja Trojaka.

 

Docelowo w każdym powiecie powinny być zlokalizowane, co najmniej 2 duże punkty szczepień funkcjonujące, jako Punkty Szczepień Powszechnych: jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień, drugi, jako element sieci koordynowanej przez wojewodów - organizowany przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ.  Nowe punkty powinny być zorganizowane poza siecią placówek medycznych.