Spotkanie kapituły LGD

W dniu 14 czerwca 2021 w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie Kapituły w sprawie wyboru i certyfikacji produktów lokalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem".

 

 

Realizowany przez LGD projekt: "Produkt lokalny - Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.3: "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma na celu pobudzenie przedsiębiorczości na terenach wiejskich w kierunku produkcji, sprzedaży i promocji produktów lokalnych w kategoriach: produkt żywnościowy, potrawy, rękodzieło i rzemiosło, Inne usługi, produkt turystyczny, produkty niematerialne, artystyczne, cykliczne imprezy.

 

Na spotkaniu przyjęto Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się znakiem "Produkt lokalny Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem", kartę zgłoszeniową, omówiono też wstępne założenia festiwalu produktu lokalnego i przygotowywanej konferencji na temat przedsiębiorczości.

 

 

 

plakat projektu lgd