Trwa Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza. W ceremonii otwarcia uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.


Congress Lubelskie to największe wydarzenie poświęcone współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przez dwa dni przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu i polityki oraz samorządów z krajów Trójmorza rozmawiają i dzielą się doświadczeniami. W tym starosta lubartowski Ewa Zybała.
W pierwszym dniu Kongresu uczestnicy wydarzenia wzięli udział w panelach, których tematami były m.in.:
"Rządowa współpraca w ramach 3Si w kontekście regionalnym",
"Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza. Rola regionów w rozwoju gospodarczym Trójmorza",
"Połączenia transportowe jako czynnik rozwoju regionów Trójmorza",
"Współpraca transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza".
W ramach trwającego Samorządowego Kongresu Gospodarczego zostały podpisane: Deklaracja Gospodarczej Sieci Regionów Trójmorza oraz Deklaracja w zakresie współpracy w obszarze cyfryzacji..
Rada Programowa Kongresu przyznała Prezydentowi RP Andrzej Duda Nagrodę Honorową w uwzględnieniu zasług w zainicjowaniu i rozwoju Inicjatywy Trójmorza.
Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie.

Informacja przygotowana na podstawie materiałów UMWL.