Kolejnymi sukcesami artystycznymi może pochwalić się uczennica Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Klaudia Kęska.

Klaudia – utalentowana uczennica klasy drugiej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zdobyła I nagrodę w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” organizowanym przez Dom Kultury w Łapach. Tematem konkursu były polskie rzeki i ich naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo, przedstawienie piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania ich form i zjawisk. Celem zaś konkursu było pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży, poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń, a także kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu.

rzeka2

Talent plastyczny Klaudii został również doceniony przez jury Konkursu Plastycznego dla Honorowych Dawców Krwi, w którym nasza uczennica także zdobyła I nagrodę.

Klaudia po raz kolejny udowodniła, jak wielki posiada talent plastyczny i jak sprawnie posługuje się różnymi technikami plastycznymi i porusza w różnych kręgach tematycznych.