W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie 25 maja 2022 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka, podczas której wręczone zostały strażakom odznaczenia i awanse.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomaszowi PODKAŃSKIEMU, następnie Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Michał PYTLAK przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich strażaków i pracowników Komendy.

W dalszej części odznaczeni i awansowani zostali:

 • Srebrna odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej":
  • Sławomir Listosz
 • Brązowa odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej":
  • Arkadiusz Dołgań
  • Michał Mazur
  • Piotr Przystupa
 • Stopień młodszego brygadiera nadano:
  • Łukasz Olszak
  • Paweł Bochyński
 • Stopień starszego kapitana nadano:
  • Michał Mazur
 • Stopień kapitana nadano:
  • Piotr Tomasiak
 • Stopień aspiranta sztabowego nadano:
  • Arkadiusz Czernik
 • Stopień starszego aspiranta nadano:
  • Radosław Włoch
 • Stopień ogniomistrza nadano:
  • Patryk Wróbel
  • Paweł Podleśny
 • Stopień młodszego ogniomistrza nadano:
  • Jakub Bartkiewicz
  • Karol Musiej
 • Stopień starszego sekcyjnego nadano:
  • Michał Antoszak
  • Daniel Chojak
  • Karol Włodarczyk
 • Stopień starszego strażaka nadano:
  • Paweł Czarnecki
 • Nagrodą pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego wyróżnieni zostali:
  • Jarosław Przysiadły
  • Karol Włodarczyk

Na koniec swoje podziękowania przekazali zaproszeni goście na czele z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Panią Ewą Zybałą - Starostą Lubartowskim. W uroczystości wzięli udział również: Pan Krzysztof Paśnik - Burmistrz Miasta Lubartów, Pan Krzysztof Kopyść - Wójt Gminy Lubartów, Ks. Kanonik Stanisław Rząsa - Kapelan Lubartowskich Strażaków, Pan insp. Andrzej Antoniewski - Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie, Pan Piotr Kiszczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, Pan st. kpt. w st. spocz. Adam Maluga - Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubartowie, Dh Marek Kowalski - V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie, asp. Piotr Grzeszczak - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".