3 czerwca br. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyła się konferencja prasowa Wiceministra Finansów - Piotra Patkowskiego i Starosty Lubartowskiego - Ewy Zybały nt. Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład oraz transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.