Bezpieczny wypoczynek nad wodą, znajomość przepisów dotyczących pieszych i rowerzystów, to tylko niektóre tematy na jakie rozmawiali mundurowi z dziećmi na półkoloniach w Firleju. Dzieci poprzez zabawę miały możliwość bliższego zapoznania ze sprzętem policyjnym i strażackim.

Na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju odbyło się spotkanie służb mundurowych z dziećmi przebywającymi na półkoloniach. Pogadanka została zorganizowana przez Ludowe Zespoły Sportowe. W spotkaniu na zaproszenie stowarzyszenia wzięli udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju i policjantki z lubartowskiej komendy. Tematem głównym tego zajęć były ,,Bezpieczne Wakacje”. Policjantki rozmawiały z dziećmi między innymi na temat bezpieczeństwa nad wodą i na drodze.

Dodatkową zachętą dla dzieci był konkurs zorganizowany przez mundurowych. Najlepsze odpowiedzi zostały nagrodzone drobnymi upominkami, które oczywiście mają im przypominać o bezpieczeństwie. W spotkaniu wzięło udział 300 dzieci z powiatu lubartowskiego. Zajęcia są doskonałą okazją do przypomnienia najmłodszym przepisów ruchu drogowego i ogólnych zasad bezpieczeństwa.

starszy sierżant Jagoda Stanicka