23 sierpnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty mianowania otrzymali:

  • Renata Ryszkowska, nauczycielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie,
  • Agnieszka Panek, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju,
  • Łukasz Najda, nauczyciel w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyła Starosta Lubartowski - Ewa Zybała, w obecności Członków Zarządu Powiatu w osobach: wicestarosty Lucjana Mileszczyka, Jarosława Budki, Ryszarda Wójcika, Jana Zaworskiego oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Sportu - Andrzeja Sekuły. Obecni byli także dyrektorzy placówek, w których pracują awansowani nauczyciele: Dorota Bułgajewska-Muzyka, dyrektor RCEZ, Helena Chadaj, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju i Lilla Jedut, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej .