Powiat Lubartowski skutecznie pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

30 września nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie nowo zakupionego samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. W uroczystości wzięli Ryszard Dados zastępca dyrektora PFRON, Jarosław Budka członek Zarządu Powiatu w Lubartowie, Jerzy Piekarczyk kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Marzanna Choduń – zastępca dyrektora DPS w Ostrowie Lubelskim, Joanna Dejko – kierownik Działu Organizacyjno – Gospodarczego DPS w Ostrowie Lubelskim oraz ks. mgr Stanisław Kluska – Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim pozyskał nowego Forda Transita. Nowy 9-cio osobowy pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kosztował prawie 179 tys. zł, z czego ponad 104 tys. zł zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Pozostałą kwotę wyłożył samorząd powiatowy. To kolejny zakup z dofinansowaniem w ramach: „Programu wyrównywania szans między regionami III”.

Dzięki wsparciu z PFRON-u w ubiegłym roku powiat wybudował windę w siedzibie starostwa  w Lubartowie oraz zakupił samochód osobowy typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kocku. Powiat realizuje również projekt dot. usług indywidualnego transportu door-to-door.