Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2️. Przedstawienie porządku obrad.
3️. Wybór Starosty Lubartowskiego.
4️. Wybór Wicestarosty Lubartowskiego.
5️. Wybór członków Zarządu Powiatu w Lubartowie.
6️. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubartowskiego.
7️. Zamknięcie sesji.

Transmisja online będzie dostępna pod adresem:
https://powiatlubartowski.esesja.pl/