25 października pracownicy starostwa przekazali pomoc otrzymaną od Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). Dary trafiły do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w miejscach zakwaterowania na terenie powiatu lubartowskiego.