6 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inauguracyjna dotycząca programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027. Powiat Lubartowski reprezentował starosta - Tomasz Marzęda. Aż 2,4 mld euro ze środków unijnych trafi do samorządu województwa lubelskiego.

Województwo lubelskie jest pierwszym w Polsce województwem, któremu Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program regionalny. Spotkanie dotyczyło procesu wdrażania programu regionalnego oraz prac nad uruchomieniem pierwszych naborów projektów.

W programie realizowane będa nie tylko zadania znane beneficjentom z perspektywy finansowej 2014-2020, ale także nowe, dotyczące min.: cyberbezpieczeństwa, doradztwa klimatycznego, telemedycyny, punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, aktywizacji zawodowej młodych. Środki dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów. Będą one także służyć zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu i powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

20221206 133531