9 grudnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubartowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło Lubartów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.