Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych w 2023 r. z zakresu: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach dotacji z budżetu Powiatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w ramach dotacji z budżetu Powiatu; ochrony i promocji zdrowia w ramach dotacji z budżetu Powiatu; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w ramach dotacji z budżetu Powiatu.

Szczegóły BIP

W załączeniu instrukcja wypełniania oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku_2023.docx)Instrukcja wypełniania oferty65 kB2023-01-25 12:15