Dziś w Sali Rycerskiej Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem: Link

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu sesji Nr XL/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski za 2022 r.
 • Informacja o realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie w 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2023 r.
 • Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lubartowie za 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r. 
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie na 2023 r.
 • Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.