Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, informują o akcjach poboru krwi w 2023 roku.

 

1

23456

7

8

9