W dniach 10 – 12 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach nowego projektu Erasmus Plus p.t. WASTE FEW realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie. Projekt obejmuje trzy kraje partnerskie: Polskę, Niemcy i Turcję, dotyczy ochrony środowiska naturalnego i jego realizacja obejmuje 2 lata. Podczas spotkania partnerzy omówili porządek wydarzeń projektowych i ustalili daty wyjazdów młodzieży do poszczególnych krajów. Po spotkaniu każdy kraj wyłonił młodzieżową grupę projektową, która będzie realizować cele projektu przez cały okres jego trwania. Pierwsza wymiana młodzieży została zaplanowana na kwiecień bieżącego roku.

 

erasmusplus

 

PHOTO 2023 01 11 12 18 21

 

PHOTO 2023 01 11 12 18 23

 

PHOTO 2023 01 11 12 18 24