8 lutego w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie robocze, którego tematem było m.in. omówienie zagadnień związanych z projektem organizacji ruchu przygotowywanym w ramach opracowywanej dokumentacji zagospodarowania poscaleniowego obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek.