6 marca w remizie strażackiej w Ostrowie Lubelskim został przekazany autobus na potrzeby strażaków i lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu jednostki OSP, dzieci oraz młodzież będą mogły bezpiecznie pokonywać drogę do i ze szkoły.

W uroczystości uczestniczyli minister Przemysław Czarnek, senator Stanisław Gogacz, samorządowcy, lokalni strażacy i mieszkańcy. Starostwo Powiatowe w Lubartowie reprezentowali: starosta Tomasz Marzęda oraz Lucjan Mileszczyk członek zarządu. 

Zakup został sfinansowany ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.