Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda w kolorowych skarpetkach przyłączył się do akcji organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Lubartowie. Akcja prowadzona w Światowy Dzień Zespołu Downa ma zwrócić uwagę na potrzeby dzieci dotknięte tym zespołem oraz wpoić najmłodszym jak ważny jest szacunek do każdego człowieka.21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie jest przypadkowa, nawiązuje do dodatkowego trzeciego genu w 21 parze chromosomów występującego u osób z tym zespołem.Ideą święta jest zwrócenie uwagi na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości społecznej o chorobie oraz promowanie praw tych osób do pełnego uczestniczenia tych osób w życiu społecznym. To także okazja do zniwelowania barier i przezwyciężenie krzywdzących stereotypów. Kolorowe skarpetki są symbolem Zespołu Downa. Odzwierciedlają niedopasowanie społeczne i genotypowe.

 

1679399008840